Reconstructie Dorpsstraat Ledeacker

 
N602 dorpsstraat LedeackerWeek 47 - Net als in de afgelopen week werkt aannemer Infrascoop ook in de week van 19 tot en met 23 november in zowel Wanroij als Ledeacker aan de N602. In Ledeacker wordt gewerkt tussen de afslag Hoenderstraat en afslag Vrijstaat. In dit wegvak is intussen een deel van de N602 opengebroken voor de aanleg en afvoer van het nieuwe hemelwaterriool. De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstaat is wel open voor verkeer. Binnen de afzetting kunnen hulpdiensten wel passeren. Fietsers kunnen ook door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt gecontroleerd en gehandhaafd op sluipverkeer.
  
Week 46 - Op 7 november is in Ledeacker gestart werkzaamheden aan de N602. Het eerste werkvak wat aangepakt wordt is het gedeelte vanaf de kruising Hoenderstraat tot de kruising Vrijstraat.

 
Dorpsstraat Ledeacker werkzaamhedenLange tijd leek het zeer moeilijk - zo niet onmogelijk - om de reconstructie van de N602 in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij te combineren met de aanleg van glasvezel, maar door intensief overleg tussen alle betrokken partijen gaat dit nu toch lukken. Door vastberadenheid, goed overleg en inzet van vertegenwoordigers van de drie dorpen, de gemeente Sint Anthonis en aannemers, is er een definitieve variant uitgewerkt waarbij wordt voorkomen dat de weg in korte tijd twee keer wordt opengebroken met alle consequenties van dien.
 
Nieuw hemelwaterriool
Samen met vakambtenaren van de gemeente hebben Infrascoop en Spie, de aannemer die namens glasvezelaar E-Fiber de bekabeling van glasvezel in het Land van Cuijk verzorgt, de koppen bij elkaar gestoken en de planning van werkzaamheden volledig op elkaar afgestemd. Omdat is vastgesteld dat er bij regenval capaciteitsproblemen zijn met het riool, moet in de dorpen op de knelpunten een nieuw hemelwaterriool worden aangelegd (hemelwater apart afvoeren van riool). Hierdoor wordt de wateroverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Dit betekent extra werk voor aannemer Infrascoop, die in de drie dorpskernen de reconstructie voor zijn rekening neemt. Geschat wordt dat dit 4 tot 5 weken extra tijd vergt. Daar staat tegenover dat door bijstelling van de planning collega-aannemer Spie nu ruimte heeft om vooraf glasvezel aan te leggen. Een consequentie van bijstelling van de planning is dat het werk aan de N602 behoorlijk vertraagt om aanleg van glasvezel mogelijk te maken.

Glasvezel voorop
Medewerkers van Spie zijn intussen volop bezig met het zogenoemde schouwen, het inventariseren van alle adressen aan de N602 waar het snelle internet wordt aangelegd. In Wanroij zijn vrijwel alle adressen gelegen aan de reconstructie geschouwd, waarna aansluitend op dezelfde wijze alle adressen in Ledeacker worden bezocht. Vanaf een nieuwe glasvezelcentrale, die in Wanroij wordt geplaatst op het sportpark De Kwik, gaat Spie omstreeks week 22 (eind juni) in Wanroij van start met de aanleg van glasvezel. Bij aanwonenden wordt begrip gevraagd dat de klinkers en tegels ruwweg worden teruggelegd (begaanbaar), omdat Infrascoop hier de bestrating nog moet maken. Aansluitend gaan medewerkers van Infrascoop hier aan de slag met herbestraten. Om de werkzaamheden vlot door te laten lopen, moet Infrascoop de planning bijstellen en vanwege de vervanging van de riolen worden de werkvakken vergroot van 75 naar 150 meter. Na Wanroij wordt in Ledeacker dezelfde volgorde gehanteerd; eerst glasvezel dan straatwerk.
 
De verwachting is dat door het extra werk in Wanroij en Ledeacker (vervanging riolen) en aanpassing van de planning, het werk in de beide kernen niet vóór de bouwvak wordt opgeleverd. In Wanroij is dit uiterlijk drie weken na de bouwvak, in Ledeacker medio november.
 
Sint Anthonis na de bouwvak
In Sint Anthonis, waar eveneens meer meters riool moet worden vervangen, wordt volgens planning na de bouwvak de reconstructie in gang gezet. Wel wordt hier vóór de bouwvak op enkele locaties die de doorstroming van het verkeer niet hinderen, al deelwerk verricht. Zo wordt de Brinkstraat – de weg die voor het gemeentehuis ligt – herbeklinkerd. Ook in Sint Anthonis gaat bekabelaar Spie voor de stratenmakers uit. Door het extra werk (riolen) en aanpassing van de planning zal ook in Sint Anthonis het werk later worden opgeleverd. In plaats van 1 november staat nu – afhankelijk van het weer en de vorderingen aan het rioolwerk - 15 februari 2019 als einddatum.
 

De voorbereiding

Een enthousiaste werkgroep is al heel lang bezig om plannen te ontwikkelen voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Ledeacker.
 
Met de overdracht van provinciale weg naar de gemeente van de doorgaande weg vanaf de rotonde in Sint Anthonis tot aan de grens met Mill is ook een bedrag beschikbaar gesteld om deze weg op te knappen. De dorpsraden van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij zijn gevraagd om met plannen voor de reconstructie te komen.
Een uitdagend project, waar de dorpsraden graag aan meewerkten. De plannen voor Wanroij zijn al gepresenteerd, nu is Ledeacker aan de beurt.
 
Een werkgroep, bestaande uit aanwonenden, een vertegenwoordiger van de gemeente en de dorpsvereniging, een verlichtingsspecialist en mensen met andere specialismen, komt met een vernieuwend en gewaagd plan. Uitgangspunt is het verlagen van de snelheid, het verhogen van de veiligheid voor fietsers en wandelaars, het verfraaien van het aangezicht van het dorp en het op elkaar afstemmen van het kerkplein en het schoolplein. 
 
Daarnaast moeten automobilisten het gevoel krijgen dat ze een bijzonder dorp inrijden en dat ze daar gerust wat meer tijd voor uit kunnen trekken. Die verschillende uitgangspunten zijn opgenomen in een schets, waar nu met name de Lekerse mensen hun licht over kunnen laten schijnen.
 
 
De definitieve tekening van de reconstructie van de N602 is klaar en deze willen we graag aan u presenteren! Er is niet vreselijk veel veranderd aan het ontwerp die we een paar maanden geleden hebben getoond, maar enkele op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe tekening en er zijn wijzigingen doorgevoerd om de fietsers en voetgangers extra te beschermen. Daarnaast is er al deels een keuze gemaakt in de verlichting, de klinkers, het groen, enz. Deels, want b.v. bij de keuze voor de lantaarnpalen hebben we uw hulp echt nodig. We houden daarom een "lantaarnpaalverkiezing".

Kortom: er is genoeg te zien en genoeg te doen. De knappe koppen van Copier hebben alle wensen in een tekening vervat en zullen een deel van de inloopavond voor hun rekening nemen.
 
 

Agenda

 
woensdag 12 december 2018
Wandeling KBO

Wandeling KBO, vertrek 9.00 uur vanaf 't Dorpshuus

 
donderdag 13 december 2018
Kerstviering KBO

Kerstviering KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur

 
donderdag 27 december 2018
Kwizzut

Dorpsquiz voor Sint Anthonis en Ledeacker, met een grotendeels Ledeackerse organisatie.

 
woensdag 2 januari 2019
Kienen KBO

Kienen KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur.

 
zaterdag 12 januari 2019
Kwizzut feestavond

Uitslag van de dorpsquiz in de Activiahal sporthal.

 
zondag 13 januari 2019
Eten KBO

Gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur.

 
dinsdag 22 januari 2019
Infoavond Vitale Kernen

Informatieavond 'Vitale Kernen' in 't Dorpshuus.

 
zondag 10 februari 2019
Voorverkoop Bonte Avond

Deze zondagochtend start de voorverkoop kaarten Bonte Avond in 't Dorpshuus.

 
zaterdag 23 februari 2019
Bonte Avond

Bonte Avond carnavalsvereniging De Hanen. 

 
zaterdag 2 maart 2019
Boerenbruiloft

Boerenbruiloft carnavalsvereniging De Hanen.

 
zondag 3 maart 2019
Optocht

Carnavalsoptocht Sint Anthonis. Loopgroepen, paren of enkelingen kunnen zich opgeven bij het secretariaat van CV De Hanen vóór 23 februari. Voor de Lekerse deelnemers aan de optocht is er een extra beloning.

 
maandag 4 maart 2019
Lekerse Avond 

Lekerse Avond in 't Dorpshuus inclusief bierpulschuiven en meer vermakelijk entertainment. Aanmelden voor het bierpulschuiven van teams van 3 personen is mogelijk bij CV De Hanen. Aan het winnende team en aan het origineelst verklede team worden prijzen uitgereikt.

 
dinsdag 5 maart 2019
Kuukenbal

Kuukenbal van CV De Hanen.

 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.