Reconstructie Dorpsstraat Ledeacker

 
N602 dorpsstraat LedeackerWeek 10 - In Ledeacker werken we momenteel druk binnen het werkvak vanaf de Monseigneur Bekkerstraat tot de tweede kruising Stippent (ter hoogte van Dorpstraat 32). In verband met de carnavalsdagen verrichten we in de week van 4 tot en met 8 maart aangepaste werkzaamheden. Het betreft met name kleinschalige bestratingswerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden blijft de kruising Stippent - Dorpsstraat ter hoogte van Dorpsstraat 32 open voor verkeer zodat Stippent bereikbaar blijft.
Als gemeente vragen wij wel om de passage van de kern Ledeacker zoveel mogelijk te ontzien. De smalle wegen zijn niet geschikt voor veel verkeer. Dat geldt in het bijzonder voor grote praalwagens die deelnemen aan de optochten in Sint Anthonis of Wanroij. Ons advies is gebruik te maken van de grote omleiding via de Quayweg. In Wanroij verrichten wij in de carnavalsweek diverse kleinschalige werkzaamheden. Deze hebben geen gevolgen voor het doorgaande verkeer in Wanroij.

 
Week 8 - Vrijdag hebben we het eerste werkvak van de reconstructie van de N602 in Ledeacker opengesteld voor verkeer. Dit betekent dat de verbinding tussen de Hoenderstraat en de Vrijstraat weer open is. Vanaf maandag 18 februari sluiten we het volgende werkvak af. Dit werkvak bestaat uit het deel van de weg tussen de Mgr. Bekkersstraat en de tweede afslag naar de Stippent. We doelen hier op de afslag van Stippent ter hoogte van Dorpsstraat 32 (naast schoolplein). Tijdens de werkzaamheden blijft de afslag naar Mgr. Bekkersstraat afgesloten, Stippent blijft bereikbaar via de afslag bij het schoolplein. Hulpdiensten kunnen wel passeren binnen de afzetting en fietsers kunnen aan één zijde door het werkvak. Wij hebben de politie gevraagd om te handhaven op sluipverkeer. In Wanroij verrichten wij de komende weken diverse kleinschalige werkzaamheden verricht. Deze hebben geen gevolgen voor het doorgaande verkeer in Wanroij.

 
Week 7 - Aannemer Infrascoop zegt in Ledeacker goed op te schieten in het werkvak tussen de afslagen Hoenderstraat en Mgr. Bekkersstraat. Medio volgende week wordt het eerste werkvak opengesteld voor verkeer vanaf de Hoenderstraat tot en met de Vrijstraat. Vervolgens wordt het werkvak uitgebreid tot aan de eerste kruising van de Dorpsstraat met Stippent, dit is dus inclusief de Monseigneur Bekkerstraat. Door de opschuiving van het werkvak is de doorgaande weg tussen de afslag Vrijstraat en de eerste kruising met Stippent afgesloten voor doorgaand verkeer. Hulpdiensten kunnen wel passeren binnen de afzetting en fietsers kunnen nog aan één zijde door het werkvak. De gemeente heeft de politie gevraagd om te handhaven op sluipverkeer. 

Week 47 - Net als in de afgelopen week werkt aannemer Infrascoop ook in de week van 19 tot en met 23 november in zowel Wanroij als Ledeacker aan de N602. In Ledeacker wordt gewerkt tussen de afslag Hoenderstraat en afslag Vrijstaat. In dit wegvak is intussen een deel van de N602 opengebroken voor de aanleg en afvoer van het nieuwe hemelwaterriool. De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstaat is wel open voor verkeer. Binnen de afzetting kunnen hulpdiensten wel passeren. Fietsers kunnen ook door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt gecontroleerd en gehandhaafd op sluipverkeer.

Week 46 - Op 7 november is in Ledeacker gestart werkzaamheden aan de N602. Het eerste werkvak wat aangepakt wordt is het gedeelte vanaf de kruising Hoenderstraat tot de kruising Vrijstraat.

 
Dorpsstraat Ledeacker werkzaamhedenLange tijd leek het zeer moeilijk - zo niet onmogelijk - om de reconstructie van de N602 in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij te combineren met de aanleg van glasvezel, maar door intensief overleg tussen alle betrokken partijen gaat dit nu toch lukken. Door vastberadenheid, goed overleg en inzet van vertegenwoordigers van de drie dorpen, de gemeente Sint Anthonis en aannemers, is er een definitieve variant uitgewerkt waarbij wordt voorkomen dat de weg in korte tijd twee keer wordt opengebroken met alle consequenties van dien.
 
Nieuw hemelwaterriool
Samen met vakambtenaren van de gemeente hebben Infrascoop en Spie, de aannemer die namens glasvezelaar E-Fiber de bekabeling van glasvezel in het Land van Cuijk verzorgt, de koppen bij elkaar gestoken en de planning van werkzaamheden volledig op elkaar afgestemd. Omdat is vastgesteld dat er bij regenval capaciteitsproblemen zijn met het riool, moet in de dorpen op de knelpunten een nieuw hemelwaterriool worden aangelegd (hemelwater apart afvoeren van riool). Hierdoor wordt de wateroverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Dit betekent extra werk voor aannemer Infrascoop, die in de drie dorpskernen de reconstructie voor zijn rekening neemt. Geschat wordt dat dit 4 tot 5 weken extra tijd vergt. Daar staat tegenover dat door bijstelling van de planning collega-aannemer Spie nu ruimte heeft om vooraf glasvezel aan te leggen. Een consequentie van bijstelling van de planning is dat het werk aan de N602 behoorlijk vertraagt om aanleg van glasvezel mogelijk te maken.

Glasvezel voorop
Medewerkers van Spie zijn intussen volop bezig met het zogenoemde schouwen, het inventariseren van alle adressen aan de N602 waar het snelle internet wordt aangelegd. In Wanroij zijn vrijwel alle adressen gelegen aan de reconstructie geschouwd, waarna aansluitend op dezelfde wijze alle adressen in Ledeacker worden bezocht. Vanaf een nieuwe glasvezelcentrale, die in Wanroij wordt geplaatst op het sportpark De Kwik, gaat Spie omstreeks week 22 (eind juni) in Wanroij van start met de aanleg van glasvezel. Bij aanwonenden wordt begrip gevraagd dat de klinkers en tegels ruwweg worden teruggelegd (begaanbaar), omdat Infrascoop hier de bestrating nog moet maken. Aansluitend gaan medewerkers van Infrascoop hier aan de slag met herbestraten. Om de werkzaamheden vlot door te laten lopen, moet Infrascoop de planning bijstellen en vanwege de vervanging van de riolen worden de werkvakken vergroot van 75 naar 150 meter. Na Wanroij wordt in Ledeacker dezelfde volgorde gehanteerd; eerst glasvezel dan straatwerk.
 
De verwachting is dat door het extra werk in Wanroij en Ledeacker (vervanging riolen) en aanpassing van de planning, het werk in de beide kernen niet vóór de bouwvak wordt opgeleverd. In Wanroij is dit uiterlijk drie weken na de bouwvak, in Ledeacker medio november.
 
Sint Anthonis na de bouwvak
In Sint Anthonis, waar eveneens meer meters riool moet worden vervangen, wordt volgens planning na de bouwvak de reconstructie in gang gezet. Wel wordt hier vóór de bouwvak op enkele locaties die de doorstroming van het verkeer niet hinderen, al deelwerk verricht. Zo wordt de Brinkstraat – de weg die voor het gemeentehuis ligt – herbeklinkerd. Ook in Sint Anthonis gaat bekabelaar Spie voor de stratenmakers uit. Door het extra werk (riolen) en aanpassing van de planning zal ook in Sint Anthonis het werk later worden opgeleverd. In plaats van 1 november staat nu – afhankelijk van het weer en de vorderingen aan het rioolwerk - 15 februari 2019 als einddatum.
 

De voorbereiding

Een enthousiaste werkgroep is al heel lang bezig om plannen te ontwikkelen voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Ledeacker.
 
Met de overdracht van provinciale weg naar de gemeente van de doorgaande weg vanaf de rotonde in Sint Anthonis tot aan de grens met Mill is ook een bedrag beschikbaar gesteld om deze weg op te knappen. De dorpsraden van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij zijn gevraagd om met plannen voor de reconstructie te komen.
Een uitdagend project, waar de dorpsraden graag aan meewerkten. De plannen voor Wanroij zijn al gepresenteerd, nu is Ledeacker aan de beurt.
 
Een werkgroep, bestaande uit aanwonenden, een vertegenwoordiger van de gemeente en de dorpsvereniging, een verlichtingsspecialist en mensen met andere specialismen, komt met een vernieuwend en gewaagd plan. Uitgangspunt is het verlagen van de snelheid, het verhogen van de veiligheid voor fietsers en wandelaars, het verfraaien van het aangezicht van het dorp en het op elkaar afstemmen van het kerkplein en het schoolplein. 
 
Daarnaast moeten automobilisten het gevoel krijgen dat ze een bijzonder dorp inrijden en dat ze daar gerust wat meer tijd voor uit kunnen trekken. Die verschillende uitgangspunten zijn opgenomen in een schets, waar nu met name de Lekerse mensen hun licht over kunnen laten schijnen.
 
 
De definitieve tekening van de reconstructie van de N602 is klaar en deze willen we graag aan u presenteren! Er is niet vreselijk veel veranderd aan het ontwerp die we een paar maanden geleden hebben getoond, maar enkele op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe tekening en er zijn wijzigingen doorgevoerd om de fietsers en voetgangers extra te beschermen. Daarnaast is er al deels een keuze gemaakt in de verlichting, de klinkers, het groen, enz. Deels, want b.v. bij de keuze voor de lantaarnpalen hebben we uw hulp echt nodig. We houden daarom een "lantaarnpaalverkiezing".

Kortom: er is genoeg te zien en genoeg te doen. De knappe koppen van Copier hebben alle wensen in een tekening vervat en zullen een deel van de inloopavond voor hun rekening nemen.
 
 

 

Agenda

woensdag 11 december 2019
Wandeltocht KBO

Wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij 't Dorpshuus

 
donderdag 12 december 2019
Kerstviering KBO

Kerstviering KBO in 't Dorpshuus, aanvang 13.30 uur

 
zondag 15 december 2019
Gezamenlijk eten KBO

Gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur

 
donderdag 19 december 2019
Inloopmiddag KBO

Gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur

 
vrijdag 27 december 2019
Kwizzut kwisavond
 
zaterdag 28 december 2019
Inzamelen oud papier/oud ijzer

's Ochtends inzameling oud papier en oud ijzer op de Stippent tot 12.00 uur

 
woensdag 8 januari 2020
Wandeltocht KBO

Wandeltocht KBO, vertrek 9.00 uur bij de Heksenboom

 
woensdag 8 januari 2020
Kienen KBO

Kienmiddag KBO in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur

 
zaterdag 11 januari 2020
Kwizzut feestavond
 
zondag 12 januari 2019
Gezamenlijk eten KBO

Gezamenlijk eten KBO in 't Dorpshuus, aanvang 12.30 uur

 
donderdag 23 januari 2019
Inloopmiddag KBO

Inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus

 
zaterdag 25 januari 2020
Inzamelen oud papier/oud ijzer

's Ochtends inzameling oud papier en oud ijzer op de Stippent tot 12.00 uur

 
zondag 2 februari 2020
Kaartverkoop bonte avond

Start van de kaartverkoop voor de bonte avond in 't Dorpshuus, 10.30 uur

 
zaterdag 15 februari 2020
Bonte avond

Bonte avond cv De Hanen in MFC Oelbroeck, aanvang 20.00 uur

 
donderdag 20 februari 2020
Inloopmiddag KBO

Inloopmiddag KBO, aanvang 14.00 uur in 't Dorpshuus

 
vrijdag 21 februari 2020
Schoolcarnaval

Schoolcarnaval op De Leander, aanvang 8.30 uur

 
vrijdag 21 februari 2020
Sleuteloverdracht carnaval

Sleuteloverdracht door de burgemeester aan alle prinsen uit de gemeente Sint Anthonis. Dit jaar in Stevensbeek.

 
zaterdag 22 februari 2020
Boerenbruiloft

Boerenbruiloft in 't Dorpshuus, aanvang 20.00 uur

 
zondag 23 februari 2020
Optocht / Hanenbal

Optocht en Hanenbal in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur

 
maandag 24 februari 2020
Lekerse Avond

Lekerse avond in 't Dorpshuus, aanvang 20.30 uur

 
dinsdag 25 februari 2020
Kuukenbal

Kuukenbal in 't Dorpshuus, aanvang 14.00 uur

 
zaterdag/zondag 9/10 mei 2020
Kermis Ledeacker
 
zondag 4 juli 2020
't Leker Live

Dorpsfeest op het plein

 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.